Politica de confidențialitate

FUNDAȚIA DIDACTICĂ – persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, având sediul în Str. Papiu Ilarian 14, înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 96/24.08.1999, Cod Unic de Identificare 12272289, este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră prin formularul de susținere a candidaturilor pentru Elena Lotrean si Radu Szekely la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Județean Sibiu și Consiliul Local Sibiu.

Pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale.

Informațiile cuprinse în prezentul document (denumit în continuare „Politică de confidențialitate”) sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm precum si ce drepturi aveți în temeiul GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator iar dumneavoastră ca „persoana vizată” și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.

Prin prezenta politică de confidențialitate ne luăm angajamentul că respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și de asemenea, toate datele prelucrate vor avea în vedere următoarele principii:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (“legalitate, echitate și transparență”);
 2. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (“limitări legate de scop”);
 3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”);
 4. exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere (“exactitate”);
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate (“limitări legate de stocare”);
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate și confidențialitate”).

Această Politică de confidențialitate se aplică informațiilor și datelor colectate pe site-ul www.dialogpentrueducatie.ro sau prin alte canale conectate la acest site (email si formulare folosind serviciile terților). Această notă de confidențialitate descrie modul în care colectăm, primim, folosim, stocăm, distribuim, transferăm și procesăm informațiile dumneavoastră personale. De asemenea, descrie opțiunile dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea, precum și drepturile dumneavoastră de acces și de corectare a informațiilor dumneavoastră personale. Dacă nu sunteți de acord cu practicile de date descrise în această Politică de confidențialitate, nu ar trebui să utilizați website-ul www.dialogpentrueducatie.ro.

Actualizăm periodic această Politică de confidențialitate. Vom posta orice modificări ale politicii de confidențialitate pe această pagină și, în cazul în care actualizările sunt semnificative, vom furniza o notificare dedicată prin trimiterea unui email informativ.

Deși vă vom informa cu privire la orice modificări semnificative aduse acestei Politici de confidențialitate înainte ca modificările să intre în vigoare, vă încurajăm să revizuiți periodic această Politică de confidențialitate. 

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de confidențialitate sau la modul nostru de tratare a informațiilor pe care ni le furnizați, vă rugăm să ne scrieți prin e-mail la particip@dialogpentrueducatie.ro.

 1. Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Folosim propriile noastre Servicii de Abonare si de Colectare de Semnături de Susținere ca să le oferim informații si să le solicităm datele legale cerute de Autoritatea Electorală celor care vizitează site-ul nostru pentru susținerea candidaturilor pentru Elena Lotrean si Radu Szekely la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Județean Sibiu si Consiliul Local Sibiu. Informațiile pe care le colectăm și le gestionăm ne aparțin și sunt utilizate, dezvăluite și protejate în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

Când vizitați site-urile noastre

Sunteți liber să explorați site-ul fără a furniza informații personale despre dumneavoastră. Atunci când vizitați site-urile, vă înregistrați pentru Serviciul de Abonare, sau semnați formularul de susținere a candidaților, vă solicităm să furnizați informații personale despre dumneavoastră și colectăm Informații Navigaționale.

„Date cu caracter personal”

Aceasta se referă la orice informație pe care ne-o transmiteți în mod voluntar și care vă identifică personal, inclusiv informații de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon, seria si numărul actului de identitate, cetățenia, data nașterii și alte informații despre dumneavoastră. Informațiile personale pot include, de asemenea, informații despre dumneavoastră care sunt disponibile pe internet, cum ar fi Facebook, Instagram, LinkedIn, Google și YouTube.

Informațiile personale includ informații de navigație sau informații de plată, în cazul în care astfel de informații pot identifica direct sau indirect o persoană fizică.

Informațiile de navigație se referă la informații despre calculatorul dumneavoastră și vizitele dumneavoastră pe site, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, locația geografică, tipul de browser, sursa de trimitere, durata vizitei și paginile vizualizate. Vă rugăm să consultați secțiunea „Utilizarea informațiilor privind navigația” de mai jos.

Informațiile de plată includ informații pe care le colectăm și le procesăm de la dumneavoastră atunci când cumpărați ceva de la noi, care necesită completarea formularelor cu date incluzând numere de card de credit și informații de facturare, utilizând servicii oferite de terți care respectă standardele PCI (Payment Card Industry). În afară de asta, nu colectăm alte informații sensibile de la dumneavoastră

„Date cu caracter sensibil”

Aceasta se referă la numere de card de credit sau de debit, informații privind contul financiar personal, numere de securitate socială, numere de pașaport, numere de permis de conducere sau alți identificatori personali similari, origine rasială sau etnică, stare de sănătate fizică sau mentală sau alte informații privind încadrarea în muncă, informații financiare sau de sănătate.

Jurnalizarea fișierelor

Când vizualizați conținutul furnizat de noi, colectăm automat informații despre hardware-ul și software-ul computerului. Aceste informații pot include adresa IP, tipul de browser, nume de domenii, furnizor de servicii de internet (ISP), fișierele vizualizate pe site-ul nostru (de exemplu, pagini HTML, grafică, etc.), sistem de operare, date clickstream, timpi de acces și adresele unor site-uri de referință. Aceste informații sunt utilizate de winsedswiss pentru a furniza statistici generale privind utilizarea site-ului web. În acest scop, facem legătura între aceste date colectate automat și alte informații personale, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa și numărul de telefon.

Informații despre copii

Site-ul www.dialogpentrueducatie.ro nu este destinat sau adresat copiilor sub 18 ani, iar noi nu colectăm cu bună știință sau intenționat informații personale despre copiii sub 18 ani. Dacă credeți că am colectat informații personale despre un copil sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați la particip@dialogpentrueducatie.ro, astfel încât să putem șterge informațiile.

 1. Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Folosim informațiile pe care le colectăm numai în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

Nu vindem niciodată datele cu caracter personal

Nu vom vinde niciodată informațiile dumneavoastră personale către terți.

Utilizarea datele cu caracter personal

Pe lângă utilizările identificate în altă parte în această Politică de confidențialitate, putem utiliza informațiile dumneavoastră personale pentru:

 • susținerea candidaturilor pentru Elena Lotrean si Radu Szekely la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Județean Sibiu si Consiliul Local Sibiu prin transmiterea informațiilor dumneavoastră către Birourile electorale respective;
 • a trimite informații sau conținut care considerăm că v-ar putea fi de interes, prin posta, e-mail sau alte mijloace si pentru a trimite comunicări de campanie electorală legate exclusiv de activitatea celor doi candidați;
 • a vă contacta în legătură cu aspecte administrative;
 • a vă trimite informații cu privire la modificările aduse Termenilor Serviciilor pentru Clienți, Politicii de Confidențialitate (inclusiv Politica de Cookie) sau altor acorduri legale;
 • a investiga și ajuta la prevenirea problemelor de securitate și a abuzurilor;
 • a îndeplini cerințele legale.

Temeiul juridic pentru prelucrarea informațiilor personale (numai pentru vizitatorii din SEE)

Temeiul nostru juridic pentru colectarea și utilizarea informațiilor cu caracter personal descrise mai sus va depinde de informațiile cu caracter personal în cauză și de contextul specific în care le colectăm. Cu toate acestea, în mod normal, vom colecta informații personale de la dumneavoastră numai în cazul în care avem consimțământul dumneavoastră în acest sens (prin intermediul cookie-urilor, al formularelor prin care confirmați alegerile (double opt-in) sau al formularelor și acordurilor semnate), în cazul în care avem nevoie de informații personale pentru a încheia un contract cu dumneavoastră sau în cazul în care prelucrarea este în interesul nostru legitim și nu este în conflict cu interesele dumneavoastră în materie de protecție a datelor sau de drepturile și libertățile fundamentale.

În unele cazuri, am putea avea, de asemenea, obligația legală de a colecta informații personale de la dumneavoastră

Dacă vă cerem să furnizați informații personale pentru a respecta o cerință legală sau pentru a executa un contract cu dumneavoastră, vom clarifica acest lucru la momentul respectiv și vă vom comunica dacă furnizarea informațiilor dumneavoastră personale este obligatorie sau nu (precum și a consecințelor posibile dacă nu furnizați informațiile dumneavoastră personale). În mod similar, dacă colectăm și utilizăm informațiile dumneavoastră personale bazându-ne pe interesele noastre legitime (sau pe cele ale oricărei terțe părți), vă vom clarifica în momentul relevant care sunt acele interese legitime.

Utilizarea informațiilor de navigare

Folosim Informațiile de navigare pentru a opera și îmbunătăți site-ul și pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când interacționați cu www.dialogpentrueducatie.ro. De asemenea, putem utiliza Informațiile de navigare în mod separat sau în combinație cu datele cu caracter personal pentru a vă oferi conținut personalizat. Informațiile navigaționale, cum ar fi adresa IP, sunt utilizate pentru a aproxima localizarea dumneavoastră. De exemplu, putem folosi localizarea aproximativă pentru a furniza conținut care a fost tradus sau trimite e-mail-uri în anumite momente folosind fusul orar local.

Puteți dezactiva colectarea și utilizarea datelor de localizare prin intermediul setărilor la nivelul browser-ului, al sistemului de operare sau al dispozitivului.

Consimțământul privind datele de localizare poate fi retras în orice moment prin e-mail către particip@dialogpentrueducatie.ro.

Comentarii și testimoniale ale clienților

Postăm testimoniale ale clienților și comentarii pe site-ul nostru, care pot conține informații personale. Obținem consimțământul fiecărui client prin e-mail înainte de a posta numele si testimonialul său.

Utilizarea informațiilor privind plata

Dacă ne dați informații de plată, le utilizăm exclusiv în conformitate cu această Politică de confidențialitate pentru a putea utiliza Serviciile noastre, inclusiv pentru a vă verifica bonitatea financiară și pentru a colecta plăți de la dumneavoastră. Folosim un furnizor de servicii terț pentru a gestiona procesarea cardurilor de credit. Acestui furnizor de servicii nu îi este permis să stocheze, să rețină sau să utilizeze informațiile pe care le furnizați, cu excepția scopului unic al prelucrării cardului de credit în numele nostru.

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Folosim o varietate de tehnologii și proceduri de securitate pentru a vă proteja informațiile personale de accesul, utilizarea sau dezvăluirea neautorizată. Securizăm informațiile personale pe care le furnizați pe serverele computerului într-un mediu controlat, sigur, protejat de acces neautorizat, utilizare sau divulgare. Toate informațiile personale sunt protejate prin măsuri fizice, tehnice și organizatorice adecvate.

Funcții de social media

Site-urile noastre includ funcții de social media, cum ar fi LinkedIn, Facebook & Instagram și butoane & Widget-uri YouTube, cum ar fi butonul Share sau mini-programele interactive care rulează pe site-ul nostru. Aceste funcții pot colecta adresa dumneavoastră IP, pagina pe care o vizitați pe site-ul nostru, și pot seta un cookie pentru a permite funcției să ruleze corect. Funcțiile Social Media și Widget-urile sunt fie găzduite de terți, fie direct pe site-ul nostru. Această Politică de confidențialitate nu se aplică acestor funcții. Interacțiunile dumneavoastră cu aceste funcții sunt guvernate de politica de confidențialitate și de alte politici ale companiilor care le furnizează.

Site-uri externe

Site-ul nostru oferă link-uri către alte site-uri web ale terților. Noi nu controlăm și nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile acestor alte site-uri. Furnizarea de astfel de link-uri nu constituie andosarea noastră pentru aceste site-uri, conținutul, proprietarii sau practicile lor. Această Politică de confidențialitate nu se aplică acestor alte site-uri web, care sunt supuse oricărei politici de confidențialitate sau altor politici pe care le-ar putea avea.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Durata de timp pentru care păstrăm informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră depinde de tipul de informații, așa cum este descris în detaliu mai jos. După această perioadă, vom șterge sau vom anonimiza informațiile dumneavoastră sau, dacă acest lucru nu este posibil, vom stoca în siguranță informațiile dumneavoastră și le vom izola de orice utilizare ulterioară până când va fi posibilă ștergerea.

Reținem informațiile personale pe care ni le furnizați în cazul în care avem un interes legitim în acest sens (de exemplu, dacă este necesar pentru a ne respecta obligațiile legale, pentru a demonstra Autorității Electorale autenticitatea susținerii dumneavoastră).

Atunci când dispare temeiul juridic în baza căruia se procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, ștergem în siguranță informațiile sau le anonimizăm ori, dacă acest lucru nu este posibil, le stocăm în siguranță și le izolăm de orice prelucrare ulterioară până când este posibilă ștergerea. Vom șterge aceste informații la o dată anterioară, dacă solicitați acest lucru, așa cum este descris în „Cum să accesați și să controlați datele dumneavoastră personale” de mai jos.

Dacă ați optat pentru a primi comunicări de marketing de la noi, reținem informații despre preferințele dumneavoastră de marketing pentru o perioadă rezonabilă de timp de la data la care v-ați exprimat ultima dată interesul față de conținutul, produsele sau serviciile noastre, cum ar fi atunci când ați deschis ultima dată un e-mail de la noi sau ați încetat să utilizați site-ul. Reținem informații derivate din cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru o perioadă rezonabilă de timp de la data la care au fost create astfel de informații.

 1. Cum facem schimbul de informații colectate

Autoritatea electorală, Birourile electorale

Toate datele cu caracter personal si sensibil colectate in vederea susținerii candidaturilor pentru Elena Lotrean si Radu Szekely la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Județean Sibiu si Consiliul Local Sibiu vor fi transcrise si transmise, în temeiul legii, către autoritățile electorale însărcinate cu validarea candidaturilor in alegeri locale. Autoritățile respective procesează si verifică, în temeiul atribuțiilor legale, veridicitatea informațiilor si le stochează, în mod public, pe o durată indefinită.

Prestatori de servicii

Nu angajăm alți furnizori de servicii terți pentru a oferi servicii în numele nostru vizitatorilor site-ului nostru și nu transferăm datele către terți. Totuși, putem solicita unor agenți terți, persoane fizice, servicii de sprijin în prelucrarea datelor, cum ar fi eliminarea informațiilor repetitive din listele de susținători, analizarea datelor sau efectuarea de analize statistice, completarea informațiilor pe care ni le furnizați pentru a asigura validitatea lor.

Acestor agenți terți li se interzice utilizarea informațiilor dumneavoastră personale, cu excepția acestor scopuri, și li se cere să păstreze confidențialitatea informațiilor dumneavoastră. În toate cazurile în care împărtășim informațiile dumneavoastră cu astfel de agenți, solicităm în mod explicit agentului să recunoască și să adere la politicile noastre de confidențialitate și de manipulare a datelor clienților.

Dezvăluirea silită

Ne rezervăm dreptul de a utiliza sau de a dezvălui informațiile dumneavoastră personale, dacă este necesar prin lege sau dacă credem în mod rezonabil că utilizarea sau divulgarea este necesară pentru a proteja drepturile noastre, pentru a proteja siguranța dumneavoastră sau a altora, pentru a investiga frauda sau pentru a respecta o lege, un ordin judecătoresc sau un proces juridic.

 1. Drepturile persoanei vizate

 • Dreptul de retragere a consimțământului

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră prin prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail particip@dialogpentrueducatie.ro. Rețineți însă că, în măsura în care temeiul legal este prelucrarea datelor dumneavoastră de susținere a candidaților, vom continua să prelucrăm datele dumneavoastră în baza acelui temei legal, transferându-le autorităților electorale, dar vom dezactiva colectarea si folosirea informațiilor navigaționale. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dumneavoastră.

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră
 • Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

 • „Dreptul la portabilitate” – Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dumneavoastră către alt operator

În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dumneavoastră
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dumneavoastră
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
 1. Cookie-uri și tehnologii similare

Cookie-uri

www.dialogpentrueducatie.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare (cum ar fi web beacons și JavaScript) pentru a analiza tendințele, administra site-ul, urmări mișcările utilizatorilor pe site, și pentru a aduna informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu. Pentru a afla mai multe despre modul în care utilizăm cookie-urile pe site-ul nostru web și despre modul în care puteți gestiona preferințele cookie vă rugăm să consultați informațiile de mai jos.

Această Politică Cookie explică modul în care utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pentru a vă recunoaște atunci când vizitați site-ul nostru. Aceasta explică ce sunt aceste tehnologii și de ce le folosim, precum și drepturile dumneavoastră de a controla utilizarea lor.

Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un fișier mic care conține un șir de caractere care este trimis către computerul dumneavoastră atunci când vizitați un site web. Când vizitați din nou site-ul, cookie-ul permite acelui site să vă recunoască browser-ul. Cookie-urile pot stoca preferințele utilizatorilor și alte informații.

Cookie-urile oferă un confort suplimentar, permițându-vă să economisiți timp, comunicându-i automat serverului web că v-ați întors la o anumită pagină.

Cookie-urile stabilite de proprietarul site-ului (în acest caz, SIBIO) se numesc „cookie-uri primă parte”. Cookie-urile setate de alte părți decât proprietarul site-ului se numesc „cookie-uri terță parte”. Cookie-urile terțe părți permit furnizarea de caracteristici sau funcționalități terțe pe sau prin intermediul site-ului web (de exemplu, publicitate, conținut interactiv și analiză). Părțile care stabilesc aceste cookie-uri terțe părți pot recunoaște computerul dumneavoastră atât atunci când acesta vizitează site-ul în cauză, cât și atunci când vizitează anumite alte site-uri web.

De ce folosim cookie-uri?

Folosim cookie-uri primă parte și cookie-uri terțe părți din mai multe motive. Unele cookie-uri sunt necesare din motive tehnice pentru ca site-ul nostru să funcționeze și ne referim la acestea ca fiind cookie-uri „esențiale” sau „strict necesare”. Alte cookie-uri ne permit, de asemenea, să urmărim și să dirijăm interesele utilizatorilor noștri pentru a îmbunătăți experiența pe site-ul nostru web și Serviciul de Abonare. Terții servesc cookie-uri prin intermediul site-urilor noastre pentru publicitate, analiză și alte scopuri. Acestea sunt descrise mai detaliat în continuare.

Ce tipuri de cookie-uri folosim și cum le folosim?

 • Cookie-uri esențiale pentru site-ul web: Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru a vă oferi servicii disponibile prin intermediul site-ului nostru.
 • Cookie-uri de performanță și funcționalitate: Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a îmbunătăți performanța și funcționalitatea site-ului nostru, dar nu sunt esențiale pentru folosirea sa. Cu toate acestea, fără aceste cookie-uri, anumite facilități pot deveni indisponibile.
 • Module cookie de analiză și personalizare: Aceste cookie-uri colectează informații care sunt utilizate fie în formă agregată pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care site-ul nostru este utilizat sau cât de eficiente sunt campaniile noastre de informare, fie pentru a ne ajuta să personalizăm site-ul nostru pentru dumneavoastră.
 • Cookie-uri de publicitate: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a face mesajele publicitare mai relevante pentru dumneavoastră. Acestea îndeplinesc funcții cum ar fi prevenirea reapariției constante a aceluiași anunț, asigurându-se că anunțurile sunt afișate în mod corespunzător pentru agenții de publicitate și, în unele cazuri, selectând reclame care se bazează pe interesele dumneavoastră.
 • Cookie-uri ale rețelelor sociale: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a vă permite să partajați paginile și conținutul pe care le găsiți interesante pe site-ul nostru prin intermediul rețelelor sociale terțe și a altor site-uri web. Aceste cookie-uri pot fi utilizate și în scopuri publicitare.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Cum pot controla cookie-urile?

Aveți dreptul să decideți dacă acceptați sau respingeți cookie-urile. Puteți să vă exercitați preferințele cookie dând click pe link-urile opt-out adecvate furnizate mai jos.

Puteți seta sau modifica controalele browser-ului web pentru a accepta sau refuza cookie-uri. Dacă alegeți să respingeți cookie-urile, puteți utiliza în continuare site-ul nostru, deși accesul dumneavoastră la anumite facilități și zone ale site-ului nostru poate fi afectat. Deoarece mijloacele prin care puteți refuza cookie-urile prin controalele browser-ului dumneavoastră web variază de la browser la browser, vă sfătuim să vizitați meniul de ajutor al browser-ului dumneavoastră pentru mai multe informații.

Cookie-uri esențiale pentru site-ul web: Deoarece aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru a vă livra site-urile web, nu le puteți refuza. Puteți să le blocați sau să le ștergeți prin modificarea setărilor browser-ului, după cum s-a descris mai sus.

Dar alte tehnologii de urmărire, cum ar fi web beacons?

Cookie-urile nu sunt singura modalitate de a recunoaște sau urmări vizitatorii unui site web. Folosim o tehnologie software numită clear gifs (sau Web Beacons/Web Bugs), care ne ajută să gestionăm mai bine site-ul și Serviciul de Abonare, informându-ne ce conținut este eficient. Gif-urile clare sunt grafice minuscule cu un identificator unic, cu funcții similare cu ale cookie-urilor, și sunt folosite pentru a urmări activitatea online a utilizatorilor Web. Spre deosebire de cookie-uri, care sunt stocate pe hard disk-ul unui utilizator, gif-urile clare sunt încorporate invizibil pe pagini web sau în e-mailuri și au dimensiunea unui punct de la finalul acestei fraze. Folosim gif-uri clare sau pixeli în conținutul nostru HTML pentru a ne anunța ce subiecte au fost accesate de destinatari. Acest lucru ne permite să evaluăm eficiența anumitor comunicări și eficiența campaniilor noastre de marketing. Coroborăm informațiile colectate prin gif-uri clare în e-mail-uri cu informațiile personale ale clienților noștri.

Cât de des veți actualiza această Politică privind Modulele Cookie?

Putem actualiza această Politică de Cookie periodic, pentru a reflecta, de exemplu, modificările aduse modulelor cookie pe care le folosim sau din alte motive operaționale, legale sau de reglementare. Vă vom informa cu privire la orice modificări semnificative aduse acestei Politici de Cookie înainte ca modificările să intre în vigoare, prin postarea modificărilor pe această pagină și furnizarea unei notificări vizibile pe site. Prin urmare, vă rugăm să revizuiți această Politică de Cookie în mod regulat pentru a fi informați cu privire la utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor aferente.

De unde pot obține informații suplimentare?

Dacă aveți întrebări despre utilizarea cookie-urilor sau a altor tehnologii, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la particip@dialogpentrueducatie.ro.

 1. Cum să accesați și să vă controlați datele personale

Revizuirea, corectarea și înlăturarea informațiilor personale

Aveți următoarele drepturi de protecție a datelor cu caracter personal

 • Puteți solicita accesul, corectarea, actualizările sau ștergerea informațiilor personale.
 • Puteți obiecta la prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale, ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale sau să solicităm portabilitatea informațiilor dumneavoastră personale.
 • (Pentru vizitatorii din UE) – Dacă am colectat și prelucrat informațiile dumneavoastră personale cu consimțământul dumneavoastră, atunci vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări pe care am efectuat-o înainte de retragerea dumneavoastră și nici nu va afecta prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale efectuate în baza unor temeiuri legale de prelucrare, altele decât consimțământul.
 • Aveți dreptul să vă adresați autorității de protecție a datelor despre colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale.

Pentru a exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la particip@dialogpentrueducatie.ro. Vom răspunde solicitării dumneavoastră de a modifica, corecta sau șterge informațiile dumneavoastră într-un interval de timp rezonabil și vă vom informa cu privire la acțiunile pe care le-am întreprins.

Pentru a vă dezabona de la comunicările noastre

Vă puteți dezabona de la comunicările noastre de informare făcând clic pe link-ul „dezabonare” situat în partea de jos a e-mail-urilor noastre sau prin e-mail la particip@dialogpentrueducatie.ro.

Cum colectăm, folosim și facem schimb de date cu caracter personal

 • Identificatori, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa de corespondență și numărul de telefon. Colectăm aceste informații direct de la dumneavoastră.
 • Informații comerciale – Colectăm aceste informații direct de la dumneavoastră.
 • Informatii despre internet sau retea, cum ar fi navigarea și istoricul căutărilor. Colectăm aceste informații direct de pe dispozitivul dumneavoastră.
 • Date de geolocație, cum ar fi adresa IP. Colectăm aceste informații de pe dispozitivul dumneavoastră.
 • Informații financiare, cum ar fi Informații de plată sau numere de cont bancar în procesul de furnizare a unui serviciu comandat. Colectăm aceste informații de la dumneavoastră.
 • Deduceri
 • Alte date cu caracter personal, în cazurile în care interacționați cu noi online, prin telefon sau poștă.

Scopurile pentru care colectăm aceste informații sunt descrise în secțiunea 2 din prezenta Politică de confidențialitate. Categoriile de terți cărora le „divulgăm” aceste informații în scop de afaceri sunt descrise în secțiunea 3 din prezenta Politică de confidențialitate.

Aveți anumite drepturi cu privire la informațiile personale pe care le colectăm sau le păstrăm despre dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că aceste drepturi nu sunt absolute și că pot exista cazuri în care vă respingem cererea conform legii.

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a cere să furnizăm informațiile personale pe care le-am colectat, utilizat și dezvăluit despre dumneavoastră în ultimele 12 luni.

Dreptul de ștergere înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea informațiilor personale colectate sau întreținute de noi, sub rezerva anumitor excepții.

Dreptul la nediscriminare înseamnă că nu veți primi niciun tratament discriminatoriu atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de confidențialitate.

Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos, dacă doriți să:

 • Accesați această politică într-un format alternativ;
 • Vă exercitați drepturile;
 • Aflați mai multe despre drepturile dumneavoastră sau practicile noastre de confidențialitate; sau
 • Să desemnați un agent autorizat pentru a face o cerere în numele dumneavoastră.

E-mail: particip@dialogpentrueducatie.ro

 1. Responsabil cu protecția datelor

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de confidențialitate sau la practicile noastre de confidențialitate, sau dacă aveți nevoie să accesați această notificare într-un format diferit, vă rugăm să ne contactați la particip@dialogpentrueducatie.ro.